Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Producenci

Kwartalnik Bellona

Kwartalnik Bellona 1/2023

Kwartalnik Bellona 1/2023
Kwartalnik Bellona 1/2023

dr Patrycja Lipold
Wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę na politykę RFN .......................................................... 15
mgr Mariusz Staszczak
Rosyjskie działania informacyjne na przykładzie inwazji na Ukrainę ................................. 45
Monika Saganová, Captain. Ing.
The Battalion Commander Course in Israel as One of the Equivalent Courses
for Military Rank ........................................................................................................................ 65
mgr Krzysztof Jurek
Trzecia wojna światowa – realne zagrożenie czy mistyfikacja? ............................................ 75
* * *
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ........................................................................................................... 87

 

 

Patrycja Lipold, PhD
The Influence of the Russian Aggression against Ukraine on the Policy
of the Federal Republic of Germany ................................................................................... 15
Mariusz Staszczak, MA
Russian Information Activities on the Example of the Invasion of Ukraine .................. 45
Monika Saganová, Captain. Ing.
The Battalion Commander Course in Israel as One of the Equivalent Courses
for Military Rank ................................................................................................................... 65
Krzysztof Jurek, MA
World War III – a Real Threat or a Hoax? ......................................................................... 75
* * *
Editorial guidelines on the preparation of articles for publishing
in Kwartalnik Bellona ........................................................................................................... 87

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 2/2023

Kwartalnik Bellona 2/2023
Kwartalnik Bellona 2/2023

dr Jakub Skiba
Polityka finansowa wobec zbrojeń w latach 1935–1939. Porównanie Polski
z Niemcami i Francją ................................................................................................................. 13

mgr Wojciech Bujak
Rozwój cyberprzestępczości a poczucie bezpieczeństwa użytkowników Internetu ........... 41

Wojciech Jerzy Kittel
Widząc więcej niż teoria. Analiza zależności między pojęciami doktryna,
strategia, polityka ........................................................................................................................ 61

dr Ewa Joanna Sapierzyńska
Ceremoniał wojskowy wczoraj i dzisiaj .................................................................................... 77

* * *
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ........................................................................................................... 89

 

Jakub Skiba, PhD
Financial Policy for Armaments (1935–1939). Juxtaposing Poland
with Germany and France .................................................................................................... 13

Wojciech Bujak, MA
The Increase in Cybercrime vs. Internet Users’ Sense of Security .................................. 41

Wojciech Jerzy Kittel
Beyond Theory. Analysis of Dependencies Between the Terms of Doctrine,
Strategy and Politics .............................................................................................................. 61

Ewa Joanna Sapierzyńska, PhD
Military Ceremonial Yesterday and Today ......................................................................... 77

* * *
Editorial guidelines on the preparation of articles for publishing
in Kwartalnik Bellona ........................................................................................................... 89

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 3/2023

Kwartalnik Bellona 3/2023
Kwartalnik Bellona 3/2023

dr Witold Repetowicz
Separatyzm normatywny i przenoszenie konfliktów ............................................................. 15

dr hab. Mirosław Lakomy, prof. UIK
Technologie kognitywne a demokracja .................................................................................... 31

dr Jan Waszewski
Geoinżynieria klimatu i geowładza jako wyzwania cywilizacyjne ........................................ 43

mgr Tomasz Nowak
Zagrożenia infrastruktury krytycznej państw NATO na akwenach morskich ................... 63

* * *
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ........................................................................................................... 79

 

Witold Repetowicz, PhD
Normative Separatism and Conflict Shifting ..................................................................... 15

Mirosław Lakomy, PhD, DSc
Cognitive Technologies vs. Democracy .............................................................................. 31

Jan Waszewski, PhD
Climate Geoengineering and Geopower as Civilizational Challenges ............................. 43

Tomasz Nowak, MA
Threats to the Critical Infrastructure of NATO Countries in Maritime Zones .............. 63

* * *
Editorial guidelines on the preparation of articles for publishing
in Kwartalnik Bellona ........................................................................................................... 79

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 4/2023

Kwartalnik Bellona 4/2023
Kwartalnik Bellona 4/2023

dr Piotr Zuzankiewicz
Wyzwania dla rosyjskiego kompleksu przemysłowo-obronnego związane z wojną
na Ukrainie .................................................................................................................................. 15

dr Agnieszka Rogozińska
Zagrożenia bezpieczeństwa Ukrainy wynikające z rosyjskich działań hybrydowych ........ 33

dr Jakub Skiba
Pożyczka Rambouillet z 1936 roku na cele dozbrojenia Polski. Wymiar finansowy
w świetle źródeł francuskich i polskich .................................................................................... 45

mgr Piotr Gorszewski
Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych jako przejaw multilateralnej
ekspansji Chin .......................................................................................................................... 105
* * *
Skorowidz artykułów opublikowanych w „Kwartalniku Bellona” w 2023 roku ................ 119

Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ......................................................................................................... 121

 

Piotr Zuzankiewicz, PhD
Challenges to Military-Industrial Complex in Russia Related to Conflict
in Ukraine .............................................................................................................................. 15

Agnieszka Rogozińska, PhD
Threats to Ukraine’s Security Resulting From Russian Hybrid Activities ...................... 33

Jakub Skiba, PhD
The 1936 Rambouillet Loan For Rearmament of Poland. Financial Dimension
in the Light of French and Polish Sources ......................................................................... 45

Piotr Gorszewski, MA
Asian Infrastructure Investment Bank as a Sign of Multilateral Expansion
of China ............................................................................................................................... 105
* * *
List of articles published in “Kwartalnik Bellona” in 2023 ............................................. 119

Editorial guidelines on the preparation of articles for publishing
in Kwartalnik Bellona ......................................................................................................... 121

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.
  • nowość

Kwartalnik Bellona 1/2022

Kwartalnik Bellona 1/2022
Kwartalnik Bellona 1/2022

dr Sławomir Piotrowski
Międzynarodowe wsparcie wojskowe Ukrainy .................................................................

mgr Arda Yurdatapan, gen. dyw. w st. spocz. Tayyar Süngü
Russian Invasion on Ukraine: Military Dimension ..........................................................

dr Jan Waszewski
Rewolucja robotyczna. Kluczowe aspekty robotyzacji i autonomizacji w konfliktach zbrojnych ....................................................................................................

 mgr Jerzy Zarzycki-Siek
Outer Space Treaty and Land Grab – False Security? ......................................................

 ppłk dr inż. Rafał Parczewski
Poprawa bezpieczeństwa w przetwarzaniu odpadów z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych ..............................................................................

 

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartanlik Bellona 3/2022

Kwartanlik Bellona 3/2022
Kwartanlik Bellona 3/2022

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 4/2022

Kwartalnik Bellona 4/2022
Kwartalnik Bellona 4/2022

Maciej Gurtowski, PhD
The World’s First Crypto War? The Role of Cryptoassets in Modern Warfare:
Analysis of the 2022 Russian Invasion on Ukraine ............................................................... 15

dr Mateusz Kamionka
Naddniestrze wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w 2022 roku ..................................... 33

Wojciech Jerzy Kittel
Koncepcja pętli decyzyjnej Johna Richarda Boyda – „OODA Loop” ................................. 47

dr Joanna Puchalska
Yumi – łuk w historii i kulturze Wysp Japońskich .................................................................. 71
* * *
Skorowidz artykułów opublikowanych w „Kwartalniku Bellona” w 2022 roku .................. 87
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ........................................................................................................... 89

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 2/2022

Kwartalnik Bellona 2/2022
Kwartalnik Bellona 2/2022

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski
Europejska Autonomia Strategiczna i Europejska Suwerenność Strategiczna
(1991–2017). Część I ......................................................................................................... 17

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski
Europejska Autonomia Strategiczna i Europejska Suwerenność Strategiczna
(2017–2022). Część II ........................................................................................................ 83

dr Małgorzata Zielińska
Innowacyjne kompetencje utalentowanych żołnierzy zawodowych
i podchorążych sił powietrznych ...................................................................................... 129

dr Patrycja Lipold
Kluczowe czynniki wypychające w migracji mieszkańców
wybranych państw Sahelu ................................................................................................ 147

* * *
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ................................................................................................. 163

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 2/2021

Kwartalnik Bellona 2/2021
Kwartalnik Bellona 2/2021

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski
Europejska Autonomia Strategiczna i Europejska Suwerenność Strategiczna
(1991–2017). Część I ......................................................................................................... 17

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski
Europejska Autonomia Strategiczna i Europejska Suwerenność Strategiczna
(2017–2022). Część II ........................................................................................................ 83

dr Małgorzata Zielińska
Innowacyjne kompetencje utalentowanych żołnierzy zawodowych
i podchorążych sił powietrznych ...................................................................................... 129

dr Patrycja Lipold
Kluczowe czynniki wypychające w migracji mieszkańców
wybranych państw Sahelu ................................................................................................ 147

* * *
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ................................................................................................. 163

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 4/2021

Kwartalnik Bellona 4/2021
Kwartalnik Bellona 4/2021

KWARTALNIK BELLONA 4/2021


dr Sławomir Piotrowski
Trzy dekady wojskowego wsparcia Ukrainy przez NATO (1991–2021)

 

dr hab. Dominik Smyrgała
Second World War and the Origins of Macro-Environmental Analysis for Change in Light of the Archives of the “Estezet” Polish Military Intelligence Station

 

Arda Yurdatapan, MA
An Introduction to Polish-Turkish Relations in the Context of European Security

 

mjr dr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
Dowodzenie na szczeblu eskadry i grupy zadaniowej lotnictwa wojsk lądowych

 

dr Małgorzata Zielińska
Motywacja utalentowanych żołnierzy zawodowych a system motywacyjny w Wojsku Polskim na przykładzie sił powietrznych

 

dr Michał Przybylak
Czynnik ludzki jako zasada sztuki wojennej na przykładzie obrony Lanckorony w 1771 roku

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 3/2021

Kwartalnik Bellona 3/2021
Kwartalnik Bellona 3/2021

dr hab. inż. Maciej Marczyk, ppłk dr inż. Bartłomiej Terebiński
System łączności brygady obrony terytorialnej (BOT) w wojskowym systemie
telekomunikacyjnym. Ujęcie teoretyczne .......................................................................... 13


mgr Joanna Zych, dr Michał Przybylak
Programy modernizacji Sił Obronnych Izraela w latach 2015–2024 ................................ 37


ppłk dr inż. Radosław Bielawski
Development of Military Space Capabilities of the Leading Asian Countries.................. 53


mgr Aleksandra Radomska
Contemporary Military Threats in Space Domain ............................................................ 63


mgr Witold Repetowicz
Ontologia Iraku: spór o sztuczność państwa ...................................................................... 75

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

BELLONA nr 3/2019

BELLONA nr 3/2019
BELLONA nr 3/2019

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

25,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 1/2018

Kwartalnik Bellona 1/2018
Kwartalnik Bellona 1/2018

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: 0 dni

Cena:

25,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 1/2021

Kwartalnik Bellona 1/2021
Kwartalnik Bellona 1/2021

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

27,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 2/2020

Kwartalnik Bellona 2/2020
Kwartalnik Bellona 2/2020

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: 0 dni

Cena:

25,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 3/2020

Kwartalnik Bellona 3/2020
Kwartalnik Bellona 3/2020

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: pn-pt dni

Cena:

25,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 4/2018

Kwartalnik Bellona 4/2018
Kwartalnik Bellona 4/2018

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: 0 dni

Cena:

25,00 zł

szt.

Kwartalnik Bellona 4/2020

Kwartalnik Bellona 4/2020
Kwartalnik Bellona 4/2020

Dostępność: DOSTĘPNY

Wysyłka w: 0 dni

Cena:

25,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.